Archeologische Club Oldenzaal

Dat coevent toe Oldenzal


De resultaten van een jarenlange opgraving en historisch onderzoek naar het Oldenzaalse Agnesklooster worden gepresenteerd in het boek: 'Dat coevent toe Oldenzal: De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal'.

Het boek vertelt de geschiedenis van het klooster en plaatst die in de context van de historische ontwikkelingen in de loop van de eeuwen. Daarna worden de resultaten van de archeologische opgraving besproken. Ook bij de vondsten wordt veel informatie gegeven over de achtergronden.