Archeologische Club Oldenzaal

De verdwenen Sproakstee

 

Onderzoek naar de verdwenen Sproakstee in De Lutte

 

Zaterdag 10 maart 2012 hebben we op verzoek van Frans Broekhuis een onderzoek gedaan naar de verdwenen Sproakstee in de Lutte. Deze plek bevindt zich in een weiland aan de Hanhofweg 10, ter hoogte van de minicamping met dezelfde naam.

De Sproakstee was vroeg de bekendste gerichtplaats van Marke De Lutte. Als er in één van de 73 marken een onoverkomelijk probleem was gerezen, trok men naar deze gerichtsplaats. De boerrigter zat daar op een Holtingstoel en werd geflankeerd door 2 keurnoten (kornuiten). In een grote kring daartegenover zaten de boeren van 19 gewaarde erven. Het vonnis dat dan door de boerrigter werd uitgesproken was onherroepelijk.


                          

Naar verluidt zouden de zitplaatsen uit veldkeien hebben bestaan. Met behulp van een wichelroede zijn de plekken vooraf gemarkeerd. Echter na onderzoek (boren en prikken)  bleek dat er geen enkele veldkei meer aanwezig was op het terrein. De ondergrond, die uit een harde laag grind bestond, liet ook niet toe dat men de veldkeien in het verleden eventueel bewust  “begraven” zou hebben.

                          

Nadat de gerichtsplaats in onbruik is geraakt, heeft men kennelijk de keien successievelijk verwijderd. Wellicht zijn er in de buurt nog exemplaren te vinden die ooit hiertoe hebben behoord. Het zoeken hiernaar is echter speculatief en net zo moeilijk als het vinden van de bekende naald in de hooiberg.


Evert Ulrich